Politika refundacije

Ova Politika refundacije regulisaće prava i obaveze vezane za ostvarivanje prava na refundaciju – povraćaj investiranih sredstava u projekte koji su deo Animond platforme.

Član 1

U skladu sa članom 28. Zakona o zaštiti potrošača („Sl. glasnik RS“, br. 88/2021) („Zakon“), Investitor ima pravo na odustanak od Ugovora sklopljenog na daljinu, odnosno van poslovnih prostorija, u roku od 14 dana od dana zaključenja takvog ugovora, bez navođenja razloga i bez dodatnih troškova, osim troškova navedenih u članu 34. i 35. Zakona.

Investitor ostvaruje pravo da odustane od Ugovora izjavom datom na formularu za odustanak od Ugovora sklopljenog na daljinu, odnosno van poslovnih prostorija ili na neki drugi nedvosmislen način.

Ukoliko Investitor odustane od Ugovora o investiranju u skladu sa članom 28. Zakona i članom 13. Uslova korišćenja Animond Platforme, Društvo je dužno da izvrši povraćaj svih sredstava dobijenih od strane Investitora bez odlaganja i ne kasnije od 14 dana od dana prijema izjave o odustanku od Ugovora.

Društvo vrši refundaciju koristeći isto sredstvo plaćanja koje je Investitor koristio prilikom originalne transakcije, osim ukoliko se Investitor eksplicitno nije saglasio da se koristi drugo sredstvo plaćanja i pod uslovom da Investitor ne snosi dodatne troškove koje bi takva refudancija podrazumevala.

Član 2

Ukoliko nije sakupljen minimalni iznos sredstava na dan određen kao finalni dan kampanje prikupljanja sredstava za određeni projekat, Društvo će obavestiti Investitora o neuspešnosti kampanje. Obaveštenje će u pisanom obliku biti poslato na imejl adresu Investitora. Tom prilikom, Društvo će Investitora pozvati da u roku od 8 dana od dana prijema gore pomenutog obaveštenja odabere da li želi da investiciju preusmeri na drugi projekat, u kom slučaju će se dogovoreni uslovi promeniti u skladu sa novoodabranim projektom ili da odustane od investicije. Ukoliko Investitor odluči da odustane od investicije, Društvo će izvršiti povraćaj sredstava sa namenskog računa na račun Investitora, umanjen za bankarske troškove, u roku od 14 dana od dana prijema izjave o odustanku.

Društvo vrši refundaciju koristeći isto sredstvo plaćanja koje je Investitor koristio prilikom originalne transakcije, osim ukoliko se Investitor eksplicitno nije saglasio da se koristi drugo sredstvo plaćanja i pod uslovom da Investitor ne snosi dodatne troškove koje bi takva refudancija podrazumevala.

Član 3

U slučaju jednostranog raskida Ugovora u skladu sa članom 12. Uslova korišćenja Animond Platforme, Društvo je dužno da izvrši povraćaj investicije Investitoru ukoliko se raskid desio pre nego što se kampanja okončala i pre nego što je izvršena uplata krajnjem Korisniku sredstava. Ukoliko je Ugovor raskinut nakon okončanja kampanje i isplate sredstava Korisniku, Društvo je dužno da, u skladu sa članom 8. Uslova korišćenja Animond Platforme, obračuna i isplati Investitoru neto profit koji je realizovan do raskida. Ukoliko je razlog za raskid Ugovora kršenje odredbi Uslova korišćenja Animond Platforme od strane Investitora, koje je rezultiralo nanošenjem štete Društvu, Društvo ima pravo da smanji iznos investicije, odnosno realizovani profit koji bi pripao Investitoru do dana raskida Ugovora, a za neosporivo određen iznos štete i da zadrži taj iznos. U slučaju da gore navedeni iznos nije dovoljan za pokrivanje štete, Društvo može da ostvari razliku do pune kompenzacije putem sudskog postupka.

Društvo će isplatiti sredstva u roku od 14 dana od dana jednostranog raskida Ugovora, na račun Investitora, umanjena za bankarske troškove.

Društvo vrši refundaciju koristeći isto sredstvo plaćanja koje je Investitor koristio prilikom originalne transakcije, osim ukoliko se Investitor eksplicitno nije saglasio da se koristi drugo sredstvo plaćanja i pod uslovom da Investitor ne snosi dodatne troškove koje bi takva refudancija podrazumevala.

Član 4

Društvo ima pravo da vrši izmene ove Politike refundacije, u kom slučaju će sve izmene biti objavljene na Platformi.

Ova Politika refundacije stupa na snagu od dana njenog objavljivanja na Animond Platformi.

 

Maestro
MasterCard
Dina
Visa
AmericanExpress
Intesa
MasterCard Secure
Visa Secure